• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta

Samowolne wprowadzenie zasad parkowania.

Andrzej Jachowski włącz .

Często mieszkańcy Wspólnoty Mieszkaniowej zadają sobie pytanie: Czy jako właściciel mogę bez zgody Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej bądź innych Współwłaścicieli wymalować linie parkingowe dla mojego samochodu?
Odpowiedź jest bardzo prosta: Jeśli „podwórko” stanowi część nieruchomości wspólnej, to wówczas właściciel lokalu, działając samowolnie nie ma prawa ingerować w części wspólne nieruchomości np. poprzez czynności takie jak malowanie linii parkingowych. Art. 12 ust. 1 ustawy o własności lokali stanowi, iż właściciel lokalu ma prawo do współkorzystania z nieruchomości wspólnej zgodnie z jej przeznaczeniem. Przepis ten wskazuje na uprawnienia właściciela lokalu do korzystania z takich urządzeń jak klatki schodowe, windy, strychy, dachy, kominy, fundamenty, mury, podwórko ale – co wymaga podkreślenia – do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem. Nawet jeśli tzw. podwórko wykorzystywane jest w celach parkingowych, to współkorzystanie z tej części wspólnej z całą pewnością nie uprawnia właściciela do samowolnego wprowadzania zasad parkowania.
Zarząd wspólnoty powinien wezwać właściciela do zaniechania naruszenia oraz do przywrócenia stanu zgodnego z prawem poprzez usunięcie linii parkingowych. Gdyby wezwanie okazało się bezskuteczne, możliwe jest wówczas wytoczenie powództwa opartego na roszczeniu negatoryjnym z art. 222 §2 kodeksu cywilnego.
Źródło:http://zarzadcy.com.pl/