• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
Drukuj

Wykonanie docieplenia


PRZETARG OFERTOWY
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Dolnych Wałów 27
44-100 Gliwice

Przedmiot: Wykonanie docieplenia
Data zamieszczenia: 14.01.2014
Dane kontaktowe Zamawiającego:


EXTEND Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej
ul. Jasnogórska 11/101, 44-100 Gliwice
tel. 32 4944614
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice


Wadium: ---
Termin składania ofert: 10.02.2014
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Dolnych Wałów 27

Wykonanie docieplenia, zakres prac: ułożenie styropianu o grubości 12-15 mm wraz kołkowaniem, nałożenie tynku silikatowego w kolorze zgodnym z założeniami projektowymi, które zostaną udostępnione do wglądu w uzgodnionym terminie.


Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą, bądź mailowo w tytule z wyjaśnieniem czego mail dotyczy, należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2014r.
do godz. 16.00 u Zarządcy, tj. EXTEND Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 11/101 w Gliwicach.