• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
Drukuj

Wykonanie remontu dachu, docieplenia budynku i remontu klatki schodowej

PRZETARG OFERTOWY
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Kopalniana 6-6A
44-100 Gliwice


Przedmiot: Wykonanie remontu dachu, docieplenia budynku i remontu klatki schodowej
Data zamieszczenia: 15.01.2014


Dane kontaktowe Zamawiającego:

EXTEND Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej
ul. Jasnogórska 11/101, 44-100 Gliwice
tel. 32 4944614
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice


Wadium: ---
Termin składania ofert: 10.02.2014
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopalnianej 6-6A

1. Wykonanie remontu dachu, zakres prac: usunięcie starej dachówki, usunięcie starych łat, konserwacja krokwi, nabicie nowych łat, folii przeciwwilgociowej, ułożenie nowej dachówki karpiówki. Zakres prac obejmuje wszystkie obróbki blacharskie,
przemurowanie kominów ponad dachem, uzupełnienie tynków oraz pomalowanie kominów na strychu.

2. Wykonanie docieplenia, zakres prac: ułożenie styropianu o grubości 12-15 mm wraz kołkowaniem, nałożenie tynku silikatowego w kolorze zgodnym z założeniami projektowymi, które zostaną udostępnione do wglądu w uzgodnionym terminie.

3. Wykonanie remontu klatki schodowej, zakres prac: wymiana stolarki okiennej, sklamrowanie pęknięć, malowanie ścian oraz stolarki i schodów, malowanie pomieszczeń piwnicznych oraz ogólnych, zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej w  piwnicy poprzez doszczelnienie.

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową
oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą, bądź mailowo w tytule z
wyjaśnieniem czego mail dotyczy, należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2014 r.
do godz. 16.00 u Zarządcy, tj. EXTEND Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 11/101 w Gliwicach.