• nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
  • nieruchomosci komercyjne
  • obsluga najmu
  • wspolnoty mieszkaniowe
  • zasoby klienta
Drukuj

Wykonanie malowania klatki schodowej

PRZETARG OFERTOWY
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Rybitwy 15
44-100 Gliwice


Przedmiot: Wykonanie malowania klatki schodowej
Data zamieszczenia: 14.01.2014
Dane kontaktowe Zamawiającego:

EXTEND Sp. z o.o. - Zarządca Wspólnoty
Mieszkaniowej
ul. Jasnogórska 11/101, 44-100 Gliwice
tel. 32 4944614
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice

Wadium: ---
Termin składania ofert: 10.02.2014
Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Rybitwy 15 - wykonanie malowania klatki schodowej, zakres prac: uzupełnienie i wyrównanie istniejącej gładzi, malowanie farbą emulsyjną oraz farbą olejną lamperii.

Oferty na przedstawione powyżej zadanie w zamkniętych kopertach z pieczątką firmową oraz adnotacją na kopercie, jakiego zadania dotyczą, bądź mailowo w tytule z  wyjaśnieniem czego mail dotyczy, należy składać w terminie do dnia 10 lutego 2014 r. do godz. 16.00 u Zarządcy, tj. EXTEND Sp. z o.o., ul. Jasnogórska 11/101 w Gliwicach.